Kamerata Zuid is een orkest dat klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk wil maken door verrassende muzikale combinaties aan te bieden. Wij geloven dat klassieke muziek het leven mooier maakt en verrijkt. Ons doel is dan ook om deze passie met zoveel mogelijk mensen te delen. Om dit doel te verwezenlijken hebben we de steun nodig van betrokken bedrijven en particulieren die onze grote liefde voor muziek delen. Wij ontvangen helaas geen subsidie voor ons orkest.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de belastingdienst Stichting Kamerata Zuid heeft aangemerkt als Culturele ANBI en die status heeft verleend. Dit betekent dat een eventuele bijdrage aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Kamerata Zuid kan niet bestaan zonder de steun van verschillende instanties, fondsen en sponsoren. Zie partners en sponsoren voor meer informatie.

 

Partners

Provincie Noord-Brabant

Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het is waardevol van zichzelf en versterkt het leef- en vestigingsklimaat van Brabant. Provincie Noord-Brabant ziet het bevorderen van een aantrekkelijk cultureel klimaat als een van haar kerntaken. Daarom heeft de provincie een bijdrage toegekend aan Kamerata Zuid ter bevordering van symfonische muziek in de Brabantse zalen in 2019. Meer hierover lees je hier.

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant zet zich in voor het brede kunst- en cultuurveld van de provincie Noord-Brabant: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst.

Theaters Tilburg

Theaters Tilburg bestaat uit een schouwburg, concertzaal en studio. Eén culturele onderneming met een breed scala aan podiumkunsten. Theaters Tilburg is een open huis voor alle inwoners van Tilburg en omgeving en biedt een totaalaanbod dat blijft verrassen. De eigen programmering bestaat uit ruim 350 voorstellingen en concerten. Van cabaret tot klassieke muziek. Van musical tot dans. Daarnaast is Theaters Tilburg een welkom huis voor uitvoeringen van amateurgezelschappen uit de regio. Kamerata Zuid speelt in de concertzaal: een opvallend gebouw van architect Jo Coenen dat in 1996 werd geopend. Kenmerkend aan de grote witte zaal is het lichtkunstwerk van Peter Struycken aan het plafond.

CiST

Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. CiST bemiddelt tussen het culturele veld en het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST adviseert en ondersteunt scholen bij het verwerven van subsidie, geeft structurele begeleiding, verzorgt training en scholing… en legt daarbij het accent op de kwaliteit, de verankering en de pedagogisch-didactische onderbouwing van cultuureducatie in het onderwijs. CiST werkt met Kamerata Zuid samen in het Tilburg Young Classical Talent Award educatieproject.

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg heeft besloten om Kamerata Zuid in 2016 een eenmalige subsidie te verlenen voor de opstart van het orkest en programmering. Redenen zijn:

  • Het businessmodel van Kamerata Zuid getuigt van ondernemerschap;

  • De experimentele vorm past bij de identiteit van Tilburg;

  • Het orkest wil binnen een aantal jaren uitgroeien tot een (inter) nationaal vernieuwend ensemble dat nieuwe creatieve projecten blijft realiseren en presenteren binnen en buiten Tilburg.

Gerritse Poelman advocaten

De advocaten van Gerritse Poelman advocaten te Tilburg zijn gewend snel en deskundig tot de kern van de zaak te komen. Daarbij beoordelen zij met welke strategie tot het beste resultaat en tegen zo laag mogelijke kosten kan worden gekomen. Zo adviseren zij of het zinvol is een procedure aan te vangen dan wel dat een ander, beter resultaat kan worden bereikt door het opstarten van schikkingsonderhandelingen en / of het beproeven van mediation.