Kamerata Zuid is een orkest dat klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk wil maken door verrassende muzikale combinaties aan te bieden. Wij geloven dat klassieke muziek het leven mooier maakt en verrijkt. Ons doel is dan ook om deze passie met zoveel mogelijk mensen te delen. Om dit doel te verwezenlijken hebben we de steun nodig van betrokken bedrijven en particulieren die onze grote liefde voor muziek delen. Wij ontvangen helaas geen subsidie voor ons orkest.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de belastingdienst Stichting Kamerata Zuid heeft aangemerkt als Culturele ANBI en die status heeft verleend. Dit betekent dat een eventuele bijdrage aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Kamerata Zuid kan niet bestaan zonder de steun van verschillende instanties, fondsen en sponsoren. Zie partners en sponsoren voor meer informatie.

 

Partners

Provincie Noord-Brabant

Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het is waardevol van zichzelf en versterkt het leef- en vestigingsklimaat van Brabant. Provincie Noord-Brabant ziet het bevorderen van een aantrekkelijk cultureel klimaat als een van haar kerntaken. Daarom heeft de provincie een bijdrage toegekend aan Kamerata Zuid ter bevordering van symfonische muziek in de Brabantse zalen. Meer hierover lees je hier.

Kunstloc Brabant zet zich in voor het brede kunst- en cultuurveld van de provincie Noord-Brabant: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst.

Theaters Tilburg

Theaters Tilburg bestaat uit een schouwburg, concertzaal en studio. Eén culturele onderneming met een breed scala aan podiumkunsten. Theaters Tilburg is een open huis voor alle inwoners van Tilburg en omgeving en biedt een totaalaanbod dat blijft verrassen. De eigen programmering bestaat uit ruim 350 voorstellingen en concerten. Van cabaret tot klassieke muziek. Van musical tot dans. Daarnaast is Theaters Tilburg een welkom huis voor uitvoeringen van amateurgezelschappen uit de regio. Kamerata Zuid is het ‘huisorkest’ van de Concertzaal.
In 2021 sloten het orkest en Theaters Tilburg een convenant waarin de gezamenlijke ambitie is vastgelegd om meer vernieuwende klassieke muziek in Concertzaal Tilburg te programmeren. Ook werken beide organisaties samen op het gebied van ontwikkeling van muzikale producties en publieksbereik.

CiST

Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. CiST bemiddelt tussen het culturele veld en het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST adviseert en ondersteunt scholen bij het verwerven van subsidie, geeft structurele begeleiding, verzorgt training en scholing… en legt daarbij het accent op de kwaliteit, de verankering en de pedagogisch-didactische onderbouwing van cultuureducatie in het onderwijs. CiST werkt met Kamerata Zuid samen in het Tilburg Young Classical Talent Award educatieproject.

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg heeft in 2020 besloten om Kamerata Zuid op te nemen in de 4-jarige culturele basisvoorziening voor de stad. Dit stelt Kamerata Zuid in staat om het orkest de komende jaren verder uit te bouwen.

Art-fact

Art-fact is een platform, cultuurfonds en intermediair voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Zij verbinden Tilburgers door hen te ondersteunen met advies en financiële bijdragen en door de stad als podium toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk Tilburgers.
Met de financiële bijdrage van Art-fact organiseert Kamerata Zuid jaarlijks de Young Classical Talent Award in Theaters Tilburg.

Gerritse Poelman advocaten

De advocaten van Gerritse Poelman advocaten te Tilburg zijn gewend snel en deskundig tot de kern van de zaak te komen. Daarbij beoordelen zij met welke strategie tot het beste resultaat en tegen zo laag mogelijke kosten kan worden gekomen. Zo adviseren zij of het zinvol is een procedure aan te vangen dan wel dat een ander, beter resultaat kan worden bereikt door het opstarten van schikkingsonderhandelingen en / of het beproeven van mediation.