Toestemmingsverklaring beeldmateriaal

Voor de Tilburg Young Classical Talent Award gebruiken CiST, Theaters Tilburg en Kamerata Zuid ten behoeve van verschillende doeleinden beeldmateriaal (foto’s en video’s). Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens interviews, repetities, concerten of andere evenementen. Hiervoor gebruiken wij soms beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent. Zo kunnen er foto’s komen te staan op de websites van bovengenoemde partijen, maar ook van de deelnemende middelbare scholen of voor bij persuitingen. Uiteraard wordt altijd zorgvuldig omgegaan met dit beeldmateriaal. Kamerata Zuid zal in beginsel geen beeldmateriaal plaatsen waardoor objectiveerbaar onnodig schade door u kan worden ondervonden.

Waarom deze toestemmingsverklaring

De Europese privacywetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming of AVG) vereist nu dat wij toestemming aan u vragen voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal. Zo willen bovengenoemde partijen misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal daadwerkelijk gebruikt mag worden. De gevraagde toestemming geldt voor het beeldmateriaal dat door bovengenoemde partijen zelf of in opdracht van deze partijen wordt gemaakt en voor de eventueel door u ingestuurde foto´s.

 

Waar u toestemming voor geeft

Met de Toestemmingsverklaring stemt u in dat beeldmateriaal van u(w kind) kan worden  gebruikt door bovengenoemde partijen.

  • Op de websites van bovengenoemde partijen
  • Op social media
  • In onze nieuwsbrief
  • Bij persuitingen

 

Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op de bijlage bij deze verklaring vermeld staat, nemen we contact met u op. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u gebruikt en gedeeld worden.